Výrobky nebo zaměstnání – jak využít možnosti náhradního plnění?

Uplatnění na trhu práce může být těžké pro mnoho lidí a ve chvíli, kdy se o ni ucházejí lidé, kteří mají nějaké zdravotní znevýhodnění, je to mnohem těžší. Právě proto SZZP svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených existuje a pomáhá aktvně zapojovat tyto lidi. Firmy se aktivně zapojují do oblasti sociálního podnikání, Zobrazit