Výrobky nebo zaměstnání – jak využít možnosti náhradního plnění?

Uplatnění na trhu práce může být těžké pro mnoho lidí a ve chvíli, kdy se o ni ucházejí lidé, kteří mají nějaké zdravotní znevýhodnění, je to mnohem těžší. Právě proto SZZP svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených existuje a pomáhá aktvně zapojovat tyto lidi. Firmy se aktivně zapojují do oblasti sociálního podnikání, podporují začlenění OZP do pracovního procesu a pomáhají jim tak zlepšovat jejich životní úroveň a uplatnění na trhu práce. Existuje však řada možností a věcí, které můžete využít. Jednou z nich je třeba náhradní plnění. O co konkrétně jde?

Jak využít toto plnění?

Zákon 81 o zaměstnanosti stanovuje, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, musí z celkového počtu zaměstnanců zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením. Jde o povinnost, kterou zaměstnavatelé mají a není radno se k ní obrátit zády. K dispozici máte tři různé způsoby, kterými tento zákon splníte. Můžete zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru. Zaměstnáte osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohody o uznání zaměstnavatele nebo zadáním zakázky těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků či služeb od osob se zdravotním postižením. Také můžete odebírat výrobky nebo služby. Co tímto náhradním plněním získáte a jak na to?

Náhradní plnění

SZZP a jeho členové zaměstnávají více než 50% OZP osob a poskytují tedy náhradní plnění v široké oblasti podnikání. Rozhodli jste se pro výše uvedenou třetí možnost, tedy chcete odebírat výrobky nebo služby? Pak je určitě dobré vědět, na koho se obrátit. Právě svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených pomůže zprostředkovat toto náhradní plnění. Jde o důvěryhodného pomocníka, který vám bude v tomto ohledu nápomocný a podpoří vás ve všem, v čem je potřeba.