Jak ekologická likvidace vašeho auta prospívá našemu životnímu prostředí

Spousta z nás recykluje naše plechovky, noviny a plastové lahve, ale co recyklace vašeho auta? Recyklace vozidel, když doslouží (nebo máme přejdeme novější model), může mít ekologický pozitivní dopad na nanši planetu a to z několika důvodů.

Šetří energii a snižuje emise uhlíku

Automobily jsou primárně vyráběny z oceli, buď z recyklovaného kovu nebo z těžby. Tento druhý proces spotřebovává obrovské množství energie, mnohem více než recyklace. Tavení oceli využívá fosilní paliva a vytváří obrovské množství uhlíkových emisí jako nešťastný vedlejší produkt.

Snižuje toxické látky a znečišťující látky pro ochranu volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Tavení oceli je nebezpečné i pro zvěř v této oblasti. Metoda způsobuje erozi stanovišť a úniky škodlivin do půdy – poškozují rostliny, půdu a živočichy. Další důvod, proč minimalizovat těžbu oceli!

Spolu s tím auta obsahují toxické látky, jako jsou oleje, pneumatiky a baterie. Pokud se vozidlo nechá znehodnotit, mohou také unikat nebezpečné kapaliny, které poškozují životní prostředí a ohrožují místní volně žijící živočichy a rostliny. Recyklací například u společnosti SbohemAUTO.cz se tomuto poškození vyhnete. Ekologická likvidace vozidel probíhá v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Snižuje počet skládek, chrání přírodu a snižuje skleníkové plyny

Skládky jsou plné věcí, které mohly být recyklovány, ale nebyly. Odpad obsahuje toxiny, které se vyplavují a znečišťují naši půdu a podzemní vody.

Nejen to, ale místa skládek znamenají, že organické materiály se zhutňují, odstraňují kyslík a způsobují, že při rozkladu produkují metan – skleníkový plyn, který má dopad na naše životní prostředí.

Každé recyklované auto znamená o jedno auto méně na skládce.

Ekologická likvidace auta cena nemusí být žádná, většina vraků obsahuje díly a části, které jsou i nadále použitelné a tudíž zpeněžitelné.

Podrobné informace zjistíte na sbohemauto.cz.