K čemu slouží svěřenské fondy?

Tento institut je ve světě již tradičně používán jako právní ochrana majetku. Využívají jej jak fyzické, tak právnické osoby, které zakládají svěřenecké fondy v hojné míře k charitativním účelům. V ČR se svěřenské fondy zatím příliš neujaly, ovšem řadu užitečných informací poskytuje společnost Alpha Citizen se sídlem v Praze.

Co je vlastně svěřenecký fond?

Ze stránek Alpha Citizen se dozvíte, že svěřenecký, nebo také svěřenský fond je souborem majetku, který jeho majitel a poté zakladatel fondu vyčlení ke konkrétnímu účelu. Takto vyčleněný majetek zůstane plně anonymní a nemá žádnou formální právní subjektivitu. To znamená, že s tímto majetkem nelze nijak nakládat, tedy prodávat, směňovat, darovat apd. O majetek ve svěřenském fondu se stará správce, kterého pověří zakladatel. Funkce správce spočívá ve hlídání naplňování účelu fondu a ve snaze o rozšiřování majetkové podstaty. Nárok na prospěch ze svěřeneckého fondu má pouze beneficient, který je rovněž určen zakladatelem.

Založení svěřeneckého fondu

Zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Účelem založení svěřenského fondu může tedy být jak soukromý, tak veřejně prospěšný zájem. Do fondu lze vyčlenit jakoukoliv movitou nebo nemovitou věc. Z právnického hlediska by se svěřenecké fondy daly přirovnat k nadacím, které však nenabízejí takovou variabilitu. Kromě toho nejsou svěřenecké fondy podrobeny takovému dohledu ze strany státu jako nadace.

Účel založení svěřenských fondů

Z předchozího odstavce vyplývá, že využití fondu záleží na zakladateli. To znamená, že:

  • Fyzická osoba může svěřenecký fond použít k finančnímu zabezpečení sebe, nebo i celé rodiny, a to nejen na stáří. Může tak ochránit majetek před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny i před případnou hrozbou exekuce
  • Právnická osoba čili firma může využít svěřenský fond k zajištění správy podniku, k rozdělování majetku mezi společníky, jako formu zaměstnaneckých benefitů nebo k ochraně před hrozbou insolvenčního řízení
  • Veřejně prospěšné fondy se zakládají s cílem zajistit „veřejné blaho“. Jejich výnosy pak slouží k financování kulturních, vzdělávacích či jiných ušlechtilých projektů.