Informace o svěřeneckých fondech

Svěřenecké, nebo také svěřenské fondy, což je totéž, jsou tradiční ochranou majetku, která se pozvolna začíná využívat i v České republice. V jiných zemích jsou svěřenecké fondy využívány již mnoho let. Zakládají se zde buď k ochraně rodinného či firemního majetku, ale také pro charitativní účely.

Co je vlastně svěřenecký fond

Jedná se o soubor majetku, který jeho majitel vyčlení k určitým účelům. Takto vyčleněný majetek zůstává anonymní a nemá žádnou právní subjektivitu. To znamená, že s majetkem ve fondu nelze nijak nakládat, tedy prodávat nebo jej darovat. O majetek ve fondu se stará správce, kterého pověří zakladatel. Úkolem správce je starat se o naplňování účelu fondu a o rozmnožování jeho majetkové podstaty. Zakladatel může určit také beneficienta, který jako jediná osoba má nárok na prospěch ze zisku generovaného svěřeneckým fondem.

Jaký majetek lze do fondu vložit?

Mohou to být jak peníze, tak jakékoliv movité i nemovité věci. Z právnického pohledu by se svěřenecké fondy daly připodobnit k nadacím. Tyto dva instituty se však liší tím, že nadace nenabízejí takovou variabilitu jako svěřenské fondy. Další rozdíl se týká rozsahu dohledu ze strany státu, který není u svěřenských fondů tak přísný, jako o nadací.

Jaké mohou být účely založení fondu

Záleží na zakladateli, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba. Fyzická osoba se může k založení svěřeneckého fondu rozhodnout v zájmu zajištění své rodiny a ochrany svého majetku. Může tak zajistit sebe a svou rodinu na stáří, nebo ochránit rodinný majetek před lehkovážným nakládáním některým rodinným příslušníkem. Další účelem může být ochrana majetku před exekucí, což platí i pro firmy, které se tímto způsobem mohou chránit před insolvenčním řízením. Firmy si založením svěřeneckého fondu zajišťují správu a rozdělování majetku například v podobě zaměstnaneckých benefitů.

Další informace

Více podrobností o svěřenských fondech se můžete dozvědět na e-mailové adrese prague@alphacitizen.com , kde si můžete sjednat nezávaznou schůzku, poradit se, nebo dokonce požádat o provedení celého procesu založení svěřenského fondu.