Profesionální chiptuning

Jedná se o metodu, jejímž účelem je zvýšení výkonu motoru jakéhokoliv motorového vozidla. Provádí ji společnost Chiptuning Praha, která má k této činnosti povolení od příslušných úřadů a disponuje i potřebnou technologií. Provádění chiptuningu je naprosto legální a tato homologovaná úprava se zapisuje do velkého technického průkazu. Jde o precizní a profesionální práci, jejíž příznivý dopad na výkon motoru potvrzuje mnoho motoristů, kteří po zásahu absolvovali kontrolu v STK včetně měření emisí. Žádný z nich se nesetkal s jakýmikoliv komplikacemi.

Co je tedy chiptuning?

Chiptuningem se zvýší výkon motoru automobilu bez ohledu na jeho typ, značku, pohon či dokonce počet najetých kilometrů. Každé auto musí splňovat jedinou podmínku, a to dobrý technický stav motoru i jeho příslušenství. Z tohoto důvodu je nezbytnou součástí chiptuningu zjišťování technického stavu a odstranění případně odhalených závad. Samotný chip tuning spočívá v úpravě softwaru řídící jednotky motoru, čímž se výkon motoru zvýší.

Hlavní fáze úpravy

Při kontrole technického stavu je nejdůležitější změření stávajícího výkonu motoru na válcové brzdě. Touto metodou se jednak zjistí skutečný výkon motoru daného automobilu, a jednak se odhalí případné skryté závady. Teprve až se všechny závady odstraní, může se přikročit k provedení chiptuningu.

Jaký má tuning přínos?

Tuning motoru se provádí metodou Camp Performance Chiptuning pomocí nejmodernější technologie a dokonalých přístrojů. Výsledným efektem je zlepšení točivého momentu a zvýšení výkonu motoru. V provozu se to projeví lepší dynamikou a akcelerací vozidla. Doprovodným efektem je snížení spotřeby pohonných hmot, které v ideálním případě může dosáhnout až 15% ve srovnání s původní spotřebou.

Žádné negativní dopady

Důležitou informací je, že chip tuning nemá vliv na životnost motoru a vyloučeno i jakékoliv poškození motoru či jeho příslušenství. Nemění se ani úroveň emisí, které po zásahu zůstávají na úrovni požadované normami Evropské unie. Majitel vozidla obdrží doklad o provedení chiptuningu v podobě protokolu, podle kterého lze nově nastavené hodnoty kdykoliv vrátit na původní úroveň.