Podnikáte? Sledujte změny v ročním hlášení za odpady

Bohužel i slovo „odpady“ vám nemůže být cizí, když podnikáte. Z každého podniku a jeho odpadových produktů je potřeba odvádět peníze. Je to dost podobné tomu, jako si každý občan platí popelnici.

Nezoufejte, je to v podstatě jen rutinní záležitost. Pokud jde však o roční hlášení za odpady 2022, tak to je lepší sledovat. Letos se zrovna mění termín podání a dochází ke změnám v limitu nebezpečného odpadu.

Jak vylepšit svou efektivitu v odpadech?

Plýtváním to zrovna nebude! Začněte s drobnými úpravami a zaměřte se např. na jeden či dva materiály, které povedou ke snížení v hromadění vašich odpadů. Poté si odvoďte nové náklady, které by se tímto způsobem měly minimalizovat.

Vaše kapitálová investice by se neměla investovat z drtivé většiny do odpadů, ale naopak tam, kde je nutné růst. Nezapomeňte také na to, že je do celého procesu nezbytné zapojit také ostatní zaměstnance. A to nejen, co se týče plánování, ale zejména realizace. Jedině za uskutečněním změn, jsou vidět výsledky, slova nestačí!

Co odpad, to jiné limity, cena, atp.

Odpadů z firem je spoustu druhů. Jedná se především o procesní odpad, kancelářský odpad, pevný a jiný nebezpečný odpad. Abyste ušetřili, je potřeba myslet i na to, co se kam může vyhodit a je-li to vhodné. Dost věcí tak může skončit v kanalizacích, kde by vůbec nemělo a obráceně. Někdy se to třeba i hodí vylít.

Soustřeďte se také na spotřebu energie a vody. Udělejte taková opatření, abyste měli, co nejnižší náklady. Některé věci lze použít opakovaně, což je velkou výhodou. Pomohou i výrobní změny, které zlepší efektivitu. I kdyby se to mělo týkat třeba procesů a zařízení včetně potrubí. Zpočátku sice vynaložíte peníze, ale ony se vám vrátí (následně se to odrazí i v ročním hlášení pro odpady).

Stanovte si jasné a dosažitelné cíle

Jedním takovým příkladem je snížení odpadu kancelářského papíru. Pokud ho chcete snížit třeba o čtvrtinu, poklesne tím i množství putujícího odpadu. Likvidace odpadu stojí peníze, tak si to pamatujte a šetřete – ecoservis.eu.