Jak podnikat offshore

Vinou některých jednotlivců se offshore podnikání, daňový ráj či zóna volného obchodu dostali do podvědomí veřejnosti jako něco nekalého a nelegálního. Ovšem offshorové podnikání je podnikání jako jakékoliv jiné. Rozdíl je pouze v tom, že podnikatel čili investor podniká ve své domovské zemi, ale daně odvádí ve třetí (proto offshore) zemi. Motivací pro tento způsob podnikatelské činnosti je daňové zvýhodnění.

Jak založit offshore společnost

K založení offshore společnosti potřebujete mít nejen odborné znalosti, ale také příslušné konexe. To jsou základní předpoklady, kterými disponuje společnost Winston Wolfe & Co sídlící v Dubaji. Jedná se o registračního agenta licencovaného vládou Spojených arabských emirátů. Profesionálně zdatní odborníci této společnosti si za několik let vybudovali síť kontaktů ve vládních a hlavně bankovních kruzích. Tyto kontakty jim pak pomáhají nalézat zahraničním podnikatelům optimální daňovou úlevu odpovídající danému předmětu podnikání. Díky tomu mohou pomáhat při založení offshore společnosti.

Výhody na obou stranách

Důvodem zakládání offshore společností pro zahraniční podnikatele je neúměrně vysoké daňové zatížení ve vyspělých západních zemích. To sice posiluje státní rozpočet, ale brzdí úspěšné firmy v jejich snaze rozvíjet své investiční záměry. Proto hledají daňovou optimalizaci ve třetích zemích, pro které se vžilo pojmenování daňový ráj nebo zóna volného obchodu. Výhody z offshore podnikání mají obě strany. Zahraniční investoři přinášení do těchto třetích zemí kapitál, který pomáhá rozvíjet místní ekonomiku. Za to mohou využívat daňového zvýhodnění a také zde mají chráněn svůj majetek.

Nejznámější daňové ráje

Jedná se o některé ostrovní státy v Karibském moři, dále o Seychely, Hong Kong, nebo také Velkou Británii a Švýcarsko. Před nedávnem se k této zóně volného obchodu připojil jeden ze států USA. Je jím stát Delaware na severovýchodě USA, jehož hlavní město Dover vstoupilo do povědomí zahraničních podnikatelů svou liberální obchodně-právní legislativou. Zahraniční společnosti zde hledají výhody nejen v úspoře daní, ale také v posílení prestiže u obchodních partnerů i veřejnosti.